Poznámka editora:   Následujících 7  skupinových obrázků je sestaveno tak, aby názorně ukazovaly typické charakteristiky obrazů jednotlivých období.  Tento přehled nemůže nahradit znalost několika tisíc umělcových obrazů,  ale může být jakýmsi dalším klíčem k dílu Andreje Bělocvětova  ( 1. klíč  viz Recenze – M.Zgustová).

Období tvorby – přehled


 ... 1942  řemeslo na všech úrovních (Rembradtovské období) 0__1923-42_(Rembradtovské období).png

1. období 1942-1962

1a. 1942-1950  přípravné-období (zátiší, portréty, krajiny)
1a_1942-50_přípravné-období

1b. 1950-1962  experimentuje se styly, postupy, technikami
"1b_1950-62_styly-postupy-techniky<br

2. období 1962-1980  I.fáze klauzury

2a. 1962-1970  vypadá to jako abstrakce, ale jsou to morfózy prvků v jejich mnohosti2a_1962-72_I.fáze klauzury_(morfování_prvků)

Poznámka k pojmu morfózy:
Obraz Magda s Dáriem 
(1967)  – zde 3. od konce – opravdu patří do tohoto období „morfóz“, i když  by se mohlo zdát , že už by měl patřit do období následujícího. Na tomto obraze lze ukázat, že morfovat lze nejen výtvarné, ale i výrazové prostředky. Darius se tady příliš „inteligentně“ netváří, ale takto se tváří jen zde (je to názorná ukázka hry s výrazem, tedy  jedné z možných morfóz) – na mnoha dalších obrazech je Darius normální chlapec v odpovídajícím věku. Pro porovnání jsou  „před i za“ umístěny další dva: Magda a Darius a samotný Darius.

2b. 1970-1983  čištění prvků -  zkontrastnění, zjednodušení, zpředmětnění
2b_1972-83_I.fáze klauzury_(čištění_prvků)

Na konci této fáze jsou jednotlivé stylové formy zcela zvládnuty – malíř se dostal „nad formu“ samu.


3. období 1983-1990  II.fáze klauzury „tingování“ barvou („votizace“)

3__1983-90_II.fáze klauzury-tingování_(votizace)

4. období 1990-1997  všeprozařující bílá (záře pneumy)

3__1983-90_II.fáze klauzury-tingování_(votizace)