Obrazy

Jednotlivá období tvorby jako obraz duchovní cesty

Takto uspořádané chronologické dělení období,  reflektuje mimo jiné i porůznu rozptýlené postřehy a glosy v recenzích kunsthitoriků a kurátorů.  Čitelně ukazuje kompaktnost jednotlivých fází tvorby i dokonalou logiku v jejich vývojovém navázání stejně,  jako těsné propojení s životní cestou malíře.  Použitá „terminologie“ proto není náhodná,  neboť využívá tradiční symboliku duchovních cest,  platnou od starověku.  Dělící letopočty navíc zohledňují zlomové životní události (např. odchod Stanislavy v r.1983),  i když nemusí přesně odpovídat vročení jednotlivých skupin obrazů.

 … 1942 řemeslo na všech úrovních (Rembradtovské období)
 1.období 1942-1962 
  – 1942-1950  přípravné-období (zátiší, portréty, krajiny)
  – 1950-1962  experimentuje se styly, postupy, technikami
 2.období 1962-1980  I.fáze klauzury
  – 1962-1970    (morfování prvků)
  – 1970-1983   (čištění_prvků)
 3.období 1983-1990  II.fáze klauzury „tingování“ barvou („votizace“)
 4.období 1990-1997  všeprozařující bílá (záře  pneumy)


Poznámky k jednotlivým obdobím:

. . .  1942 – Úroveň zvládnutí řemesla snad nejlépe charakterizuje „rembradtovsky“ namalovaný autoportrét (v 17-ti letech !!).

1.  1942-1962 – Postupně se promalovává jednotlivými stylovými formami.
  – 1a.  přípravné období:  Jsou patrné vlivy impresionismu, expresionismu a kubismu.
  – 1b.  konec 40. a 50. léta:  magický realismus a surrealismus,  velkoplošná novoklasicistní plátna i kubizující portréty.

2.  1962-1980 – Niterná, hlubinná proměna (v „tichu“ a „potmě“).  Malíř se uzavírá ve svém vnitřním světě, později téměř nevychází z domu.  Přesto zůstávají jeho obrazy „druhem reportáže o tomto světě“ [Vl.Franz]

  – 2a.  1962-1970 – Vypadá to jako abstrakce, ale jsou to morfózy prvků v jejich mnohosti. Patří sem gestická malba,  expresionismus,  Bělocvětov je inspirován Pollockovou technikou drippingu,  které dodává vlastní figurativní obsah – zároveň je to pěkný příklad,  jak se malíř v této fázi již dostává „nad formu“ – Žena s dítětem II.

  – 2b.  1970-1983   Čištění těch morfovaných prvků –> zkontrastnění, zjednodušení a „zpředmětnění“. Ve výsledku se jedná o postmoderní syntézu dosavadních stylových forem,  které dále rozvíjí.

3.  1983-1990  V této druhé fázi cílené klauzury se prohlubuje propojení s duchovním světem. Obrazy mají ještě určitou „mnohost“ předchozího období, ale kontrast, kontury a prostor jsou tvořeny spíše barevnou plochou.
K poznámce v úvodu:  Odchod Stanislavy není původcem změn, ale jejich „průvodcem“ a důležitým hráčem.

4.  1990-1997  Všeprozařující bílá (záře  pneumy).  „Nomen-Omen“ Bělocvět-ov  je zhmotněním životního i uměleckého vrcholu jeho duchovní cesty. Ona „zářící pneuma“ není jen pouhý básnický obrat,  podobný efekt vyzařování známe u některých obrazů „madon východu“ (ikony) a madon starých mistrů vůbec (což u Bělocvětova jako první a myslím i jediný,  rozpoznal  historik umění prof. Ivo Kořán  viz).


Pozn:  Galerie je zároveň postupně vytvářeným soupisem umělcových děl  (kresby budou zvlášť).  Z těchto dokumentačních důvodů jsou sem zařazeny i technicky problematické fotografie,  dokud nebudou k dispozici lepší.

Před vlastním prohlížením galerie zde,  doporučuji seznámit se s  obrazovým průvodcem  jednotlivými obdobími.

 . . .  1942 řemeslo na všech úrovních (Rembradtovské období)


 
 

 1. období 1942-1962

1a. 1942-1950  přípravné-období (zátiší, portréty, krajiny)

 
 

1b. 1950-1962  experimentuje se styly, postupy, technikami –  magický realismus, novoklasicismus, surrealismus (veristický, expresivní), kubistické a kubizující, vaječná tempera (renesanční technika), technika staromistrovské malby (vrstvená malba).

 
 

2. období 1962-1980  –   I. fáze klauzury

Malíř se uzavírá ve svém vnitřním světě, později téměř nevychází z domu. Přesto jeho obrazy zůstávají „druhem reportáže o tomto světě“ [Vl.Franz].

2a. 1962-1970    Vypadá to jako abstrakce, ale jsou to morfózy prvků v jejich mnohosti.

 
 

2b. 1970-1983   Čištění těch morfovaných prvků –> zkontrastnění, zjednodušení a „zpředmětnění“.

 
 

3. období 1983-1990  –   II. fáze klauzury „tingování“ barvou
(barvící Pneumata, „votizace“)

V této druhé fázi cílené klauzury se prohlubuje propojení s duchovním světem.  Obrazy mají ještě určitou „mnohost“ předchozího období, ale kontrast, kontury a prostor jsou tvořeny spíše barevnou plochou.

 
 

4. období 1990-1997  všeprozařující bílá (záře  pneumy)

„Nomen-Omen“ Bělocvět-ov  (tj. Bílá-barva) je zhmotněním životního i uměleckého vrcholu jeho duchovní cesty. Ona „zářící pneuma“ není jen pouhý básnický obrat,  podobný efekt vyzařování známe u některých obrazů „madon východu“ (ikony) a madon starých mistrů vůbec (což u Bělocvětova jako první a myslím i jediný,  rozpoznal  historik umění prof. Ivo Kořán  viz).