Ukažte mi tužku – za barvu se schová každej mazal!

Andrej Bělocvětov

  – Studie a lineární kresby
  – Akvarely, kvaše a pastely


Pozn:  Mnohé fotografie kreseb jsou problematické technické kvality a jsou zde z dokumentačních důvodů,  dokud nebudou k dispozici lepší.   U řady kreseb chybí názvy,  přesto že jsou známy.  Tyto názvy budou také postupně doplňovány.
U  obrazů na sebe jednotlivé styly organicky navazují,  proto  je možné vročení (pokud chybí) stanovit alespoň přibližně. U kreseb často takový přístup není možný  –  přípravné studie a skicy z různých období se nemusí výrazněji lišit.
 

  Lineaární kresby a studie

 
 
 Akvarely, kvaše a pastely