O nás

Andrea Pilařová Belotsvetová, dcera malíře,
malířka, restaurátorka a znalkyně umělcova díla.

Konzultace a porady při pochybnostech o pravosti obrazů Andreje Bělocvětova.

     Andrea se narodila v roce 1950 v Praze.   Je výtvarnice – se základy kresby a malby se seznamuje již v raném věku v rodině. Následné studium oboru česká literatura-výtvarná výchova na FFUK, ideálně kombinuje dvě hlavní autorčina umělecká směřování. V 80. a na začátku 90. let 20. století, byla členkou Unie výtvarných umělců.  Do roku 1998 se zabývala převážně volnou tvorbou a výukou výtvarné výchovy na lidové škole umění.
     Svá díla vystavovala na řadě autorských výstav v ČR i v cizině ( v Německu, ve Španělsku, ve Švýcarsku….).  V roce 1996 obdržela cenu Masarykovy akademie umění, za uměleckou tvůrčí činnost.
     Od roku 1999 se zabývá hlavně propagací díla svého otce Andreje Belotsvetova (pseudonym Bělocvětov), napsala o něm řadu textů a pojednání, uspořádala několik výstav.
     V roce 2016 napsala a vydala monografii o malířově životě a díle „Hudba absolutna“.  Zde, v oddíle „Komentované obrazy“, jsou povětšinou použity texty právě z této knihy.

Kontakt:
mail:  andreapilarova@centrum.cz 
telefon: 724 127 726

Editor stránek:  info@belotsvetov.cz