Galerie

Období a styly:

 40. léta – již na jejich počátku zvládá řemeslo na všech úrovních (rembrandtovské období)
v přípravném období se věnuje hlavně zátiší a portrétu, ale maluje i krajinu – jsou patrné vlivy impresionismu,expresionismu a kubismu

  –  na konci 40. a v 50. letech počíná první velké experimentální období svojí tvorby: období magického realismu a surrealismu, velkoplošných novoklasicistních pláten i kubizujících portrétů

  – v 60. letech, kdy vstupuje do dobrovolné klauzury, se začíná zabývat gestickou malbou, abstraktním expresionismem, je inspirován Pollockovou technikou drippingu,které dodává vlastní figurativní obsah

  – v 70.letech jasnozřivě reflektuje společenské dění a započíná druhé významné období svojí tvorby velikou postmoderní syntézou dosavadních stylů, kterým dává stále novou formu

 V 80. letech tvoří s maximální úsporností veliké cykly. Ve druhé fázi cílené klauzury prohlubuje propojení s duchovním světem, čímž připravuje vrchol svého díla

 V období 90. let maluje své kompaktní obrazy plné poezie, rozmanitě stylizovaných tvarů a zářivých barev s dominantní bílou – jeho malba vyniká lehkou hravostí a bravurou, ke které dospěl dlouholetou usilovnou prací, nevyhýbající se experimentu.
Andrej Bělocvětov tak dokázal na konci nelehké cesty beze zbytku zúročit svůj mimořádný talent a vytvořit zcela nové, svébytně smysluplné filozofické a duchovní hodnoty


Pozn: Tato galerie je zároveň postupně vytvářeným soupisem umělcových děl (kresby budou zvlášť). Z těchto dokumentačních důvodů jsou sem zařazeny i technicky problematické fotografie, dokud nebudou k dispozici lepší.


 
 do roku 1942

 
 40. léta

 
na konci 40. a v 50. letech

 
 60. léta

 
 70. léta

 
 V 80. letech

 
 V období 90. let